OPSTILLINGSMØDE


Der indkaldes til medlemsopstillingsmøde
TORSDAG d. 9. februar 2018 kl. 19.00
i AB's Restaurant.


Alle fuldt betalende seniormedlemmer der har været medlem i minimum seks måneder og som ikke er i restance samt æresmedlemmer og livsvarige medlemmer, har tale- og stemmeret.

Kun aktive seniormedlemmer der betaler fuldt afdelingskontingent, samt afdelingens æresmedlemmer og livsvarige medlemmer er valgbare.

Anmeldelse af kandidater til afdelingsbestyrelserne skal tillige med kandidatens skriftlige samtykke anmeldes afdelingsbestyrelsen (klubbens kontor) senest 10 dage før opstillingsmødet. I Fodboldafdelingens tilfælde, den 28. januar.

Indkaldelsen ligger som vedhæftet fil til denne nyhed.

Vi glæder os til at se mange fodboldmedlemmer til opstillingsmødet hvor vi allerede nu kan love ændringer i Bestyrelsens sammensætning.

Opstillingsmødet er den øverste myndighed i Fodboldafdelingen. Det betyder, at medlemmerne i afdelingen kan have en afgørende indflydelse på hvordan Fodboldafdelingen, organisationen og satsningsområderne i afdelingen skal se ud i fremtiden.


Med sportslig hilsen

Fodboldbestyrelsen

Tilknyttet fil  (367 KB)
Nyheder
29.12.17
Fodboldbestyrelse
MEDDELELSE vedr. kontingent
Billedserier
© Akademisk Boldklub, Skovdiget 1, 2880 Bagsværd