Facebook

Retningslinjer på anlægget

11. juni 2020
AB hallen, omklædnings- og fitnessfaciliteter åbner igen pr. 11. juni 2020 fra kl. 16.00

Vi er glade for at kunne informere jer alle om at hallen, omklædnings- og fitnessfaciliteterne igen åbner op for AB medlemmer den 11. juni fra kl. 16.00.

De nye retningslinjer betyder, at der må være siddende publikummer for eksempel på medbragte klapstole.

De nye retningslinjer gælder for alle kampe og stævner, hvor der normalt er tilskuere, og der skelnes ikke mellem alder og niveau på udøverne.

Grænsen på de 500 personer er inkl. deltagerne i kampen (spillere, trænere, dommere og lignende), og tilskuerne skal altså sidde ned ifølge retningslinjerne fra Kulturministeriet.

Udviser du symptomer på COVID-19 eller har du symptomer på sygdom bedes du blive hjemme. Du kan først møde op på anlægget til træning når du har været symptomfri i 48 timer. Medlemmer som har familiemedlemmer med symptomer eller er smittet må ligeledes blive hjemme samt følge sundhedsstyrelsens anbefalinger.

AB Fodbold
• Hidtil har AB’s fodboldmedlemmer skullet træne i grupper af maksimum 10 personer. Med det opdaterede forsamlingsforbud på 50 personer bortfalder denne restriktion.
• Der vil tilgå retningslinjer for kamp og træning direkte til trænerne.
• Hvis børn afleveres af deres forældre, skal dette ske uden for anlægget. I skrivende stund er der stadig ikke lukket op for tilskuere hverken til træning. Dog er man velkommen til at besøge sportscaféen, hvis man skulle have lyst til at spise eller købe drikkevarer.
• Kropskontakt til træning er tilladt, men opfordringen er at minimere andelen af tid med kropskontakt, særligt ansigt til ansigt.
• Der skal være en træner/holdleder eller frivillig til stede pr. træningsgruppe, når der er tale om aktiviteter for børn og unge.
• Bolde og kegler skal stadig rengøres af trænere/holdledere og afsprittes før og efter aktivitet. Efter behov skal redskaber også rengøres så hyppigt som muligt under aktiviteten.
• Drikkedunke må ikke deles med andre og skal helst være fyldt op hjemmefra.
• Træningsveste må vaskes så vidt muligt efter hver træning.
• Der åbnes op for bade- og omklædningsfaciliteter samt toiletter forudsat, at trænere og/eller holdledere sørger for at forhindre kødannelser. Der opfordres også til, at man holder afstand og følger de sundhedsmæssige forholdsreglerne.
• Omklædningsrum skal bruges til at klæde om og bade. Socialt ophold må ikke være i omklædningsrummene endnu. Vis hensyn, så alle brugere kan komme til at skifte tøj og bade uden kødannelser.
• Der må godt være flere end forsamlingsforbuddet til stede på én idrætsfacilitet – dog kun så længe, der er tale om forskellige aktiviteter og grupper, der hver især holder sig indenfor forsamlingsforbuddet
• Der gives IKKE adgang til sauna!

Fitnessrummet på AB må benyttes igen. Der må maksimalt være 10 personer i lokalet på samme tid og ALTID sammen med en træner. Der skal luftes ud ved at åbne vinduer i loftet op. Alle maskiner og redskaber SKAL sprittes af før og efter brug. Der er både sprit og Rodalon stillet til rådighed i fitnessrummet. Måtter og bolde må ikke bruges i denne åbningsfase.

Taktikrummet på AB må benyttes igen, dog må der maksimalt være 15 siddende personer + 1 træner i lokalet på samme tid. Alle kontaktflader (fjernbetjening, markere, dørhåndtag) rengøres ved afslutningen af møderne af den ansvarlige træner/holdleder. Møderne meldes på forhånd til kontoret til maria@abgladsaxe.dk eller casper@abgladsaxe.dk med antal deltagere og årgang.

Generelt må der i alle afdelinger gerne arrangeres sociale aktiviteter, men der skal være skærpet opmærksomhed på, at grupperne ikke flettes sammen, og at forsamlingsforbuddet og afstandskravene efterleves. Derudover skal der være ekstraordinær fokus på håndhygiejne.

Velkommen tilbage!


Kalender
9.2.21
Fodboldbestyrelse
Opstillingsmøde 2021
Billedserier
© Akademisk Boldklub, Skovdiget 1, 2880 Bagsværd