Facebook

Orientering om forhøjelse af elitetillæg

5. juli 2021
Det er med glæde, at vi som fodboldbestyrelse i AB kan meddele, at fodboldafdelingen i AB har overtaget hele klubbens ungdomslicens fra U10 til U19 holdene og derfor muligheden for at skabe en bedre sportslig og administrativ sammenhæng på tværs af årgangene.

I AB er vi stolte af vores ungdomshold og de flotte resultater, vores dygtige unge spillere har leveret igennem mange år som del af den danske ungdomsfodboldelite.

Vores U17 og U19 hold spiller i den landsdækkende Division, og vi udvikler talenter til klubbens 1. hold og oplever, hvordan tidligere ungdomsspillere fra AB i dag gør sig gældende i toppen af dansk fodbold, i udlandet og på landshold – det er vi stolte af – og det vil vi fortsætte med!

Samtidig er det vigtigt for os, at vi bevarer et trygt og fagligt spændende miljø for vores ungdomsspillere, deres forældre, trænere og ledere, der alle udviser dybt engagement i vores klub og spillet på banerne.

Med overtagelsen af licensen kan vi i AB arbejde mere énstrenget og målrettet med vores strategi og samtidig i højere grad leve op til DBU’s stigende krav til trænerkompetencer og de ressourcer, vi som klub skal stille til rådighed for at deltage i landets eliterækker. Det vil sikre klubbens status som ungdomseliteklub og fastholde vores status blandt de bedste i landet med minimum 2 stjerner i DBU’s licenssystem.

Vi vil derfor arbejde på flere planer for at honorere kravene til fodboldafdelingens økonomiske fundament – gennem tilknytning af flere samarbejdspartnere og udvikling af et større og stærkere sponsornetværk; men også via opkrævning af et større elitetillæg.

Vi må som fodboldafdeling konstatere, at en forhøjelse af vores elitetillæg er en nødvendighed, hvis vi fremadrettet skal kunne tilbyde et elitemiljø under de stigende krav fra landets fodboldunion.

Tildelingen af licensen beror ikke alene på, at vi som klub kan honorere formelle krav; men også skabe en økonomisk bæredygtig drift af hold, der deltager i landsdækkende turneringer med væsentlige udgifter til uddannede kompetente trænere (A-licens), specialtræning, scouting, sundhedssektor, beklædning, skabsordning, vaskeservice og transport.

Klubben opererer med et budget til driften af vores ungdomseliteafdeling på ca. 2 mio. kr.

Vi anser det nye elitetillæg for en nødvendighed for at bibeholde vore licens fremover og med glæde fortsat kunne tilbyde vores unge spillere at konkurrere mod spillere fra landets bedste klubber. Det nye elitetillæg vil udligne den forskel i egenbetalingen, der hidtil har været mellem AB og andre klubber på samme niveau.

AB’s fodboldbestyrelse ønsker med denne orientering derfor at informere om, at der pr. 1. september to gange årligt (pr. 1. april og 1. september) vil blive opkrævet et samlet elitetillæg for at spille på et elitehold i AB.

Tillægget (halvårligt) vil være følgende:
- U10/1 - U12/1: kr. 1.000,-
- U13/1 - 14/1: kr. 3.000,-
- U15/1: kr. 3.500,-
- U17/1 - U19/1: kr. 4.000,-

Tillægget går ubeskåret til driften af klubbens eliteungdomshold.

Praktisk vil det komme til at foregå på den måde, at
- alle spillere, som er udtaget til en eliteholdstrup, vil modtage en opkrævning af elitetillægget senest 1. september (1. april).
- det ene og alene er de pågældende eliteholdstrænere, der hvert halvår udtager spillertruppen.
- når man har betalt, så er man en del af eliteholdstruppen minimum den halvsæson, man betaler tillægget for. Det vil sikre en mindre gennemstrømning af spillere, og det vil sikre bedre kontinuitet og udviklingsresultater for den enkelte spiller og holdet som helhed, vurderer vi.

Fodboldbestyrelsen vil snarest invitere til orienteringsmøder for forældregrupperne på alle årgange – vi håber at se så mange som muligt.

Vi er selvfølgelig også tilgængelige på mail og telefon, hvis man har spørgsmål.

Med venlig hilsen
Thomas Baadsgaard
Formand for fodboldbestyrelsen i AB

Nyheder
15.7.21
World Cup kommer til Gladsaxe
I weekenden d. 14. – 15. august 2021 er der World Cup i Gladsaxe på Skovdiget 1....
Billedserier
© Akademisk Boldklub, Skovdiget 1, 2880 Bagsværd