Facebook

Opstillingsmøde 2022

13. januar 2022
Til samtlige SENIORFODBOLDMEDLEMMER

MEDLEMS-/OPSTILLINGSMØDE

Tirsdag den 8. februar 2022 kl. 19.00 i AB Sportscafé

DAGSORDEN:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Orientering om økonomi og budget
4. Valg af formand (for 2 år)
5. Valg af kasserer (ikke på valg)
6. Valg af øvrige medlemmer til afdelingens bestyrelse (mindst to medlemmer)
7. Indkomne forslag
8. Eventuelt

Med venlig hilsen
AKADEMISK BOLDKLUB

Thomas Baadsgaard
Formand for fodboldafdelingen

NB:
• Alle fuldt betalende seniormedlemmer, der har været medlem i minimum seks måneder og som ikke er i restance samt æres- og livsvarige medlemmer, har tale- og stemmeret.
• Kun aktive seniormedlemmer der betaler fuldt afdelingskontingent, samt afdelingens æresmedlemmer og livsvarige medlemmer er valgbare.
• Anmeldelse af kandidater til afdelingsbestyrelserne skal tillige med kandidatens skriftlige samtykke anmeldes afdelingsbestyrelsen (via klubbens kontor) senest 10 dage før opstillingsmødet (senest lørdag den 29. januar)Tilknyttet fil:    Opstilingsmøde 2022 (159 Kb)
Nyheder
18.1.22
Anders Mortensen i ny rolle på U19
Anders Mortensen har haft mange forskellige kasketter på i sin tid i AB.
Kalender
24.1.22
AB-Tjønserne
AB - BK FREM
Billedserier
© Akademisk Boldklub, Skovdiget 1, 2880 Bagsværd