Facebook

Akademitillæg


Der opkræves to gange årligt et ”Akademitillæg” pålydende kr. 750,- for at spille på et talent- eller elitehold1 i AB. De to opkrævninger dækker over henholdsvis foråret & efteråret. Baggrunden for dette tillæg skal findes i nedenstående forhold

- AB modtager ikke længere udlodningsmidler fra de såkaldte ”spillemaskine-penge”. Virksomheder, der har betalt afgift for at have gevinstgivende spilleautomater, har haft mulighed for af få nedslag i denne afgift, hvis de udloddede til almennyttige formål. Det kunne for eksempel være frivillige foreninger. Gennem de sidste mindst 10 år har AB modtaget en stor sum penge fra gode samarbejdspartnere som har udloddet midler til AB. Vi snakker et 7 cifret beløb!

Pr. 1. januar 2016 blev muligheden for udlodning til almennyttige foreninger fra spillehaller ophævet. Det blev afløst af en midlertidig ordning, der gjorde det muligt for de foreninger, der tidligere havde modtaget udlodninger fra spillehaller at søge om tilskud fra SKAT. Her har AB også været heldige og er blevet tilgodeset. Pr. 1. januar 2018 faldt denne mulighed helt væk.

- Antallet af licensklubber er steget med 56 % over de sidste ni sæsoner mens det samlede budget for driften af DBU’s licenssystem i samme periode blot er steget med 0,15 %. Der er altså ikke blevet bundet flere støttekroner efter en ungdomslicens over det sidste tiår hvilket har betydet, at vi selv har skulle finde endnu flere midler til at drive vores ungdomslicens da kravene til driften af en ungdomslicens er vokset betydeligt.

- Generel benchmarking i forhold til de øvrige licensklubber i forhold til kontingent, elitetillæg og øvrige spillerudgifter. Her ligger AB et stykke under de fleste andre licensklubber i forhold til kontingent mv. mens vi opretholder stort set de samme tilbud til spillerne på talent-/Elitehold.
Nyheder
25.2.21
Delvis genåbning fra d. 1. marts
Kære medlemmer,

Så skete det endelig.
Billedserier
© Akademisk Boldklub, Skovdiget 1, 2880 Bagsværd