Facebook

Corona


Retningslinjer fodbold både inden- og udendørs


1. Symptomer? Så bliv hjemme!

2. Husk at der skal bæres mundbind, når man færdes indendørs, undtaget når man træner.

3. Vask hænder tit eller brug håndsprit!

4. Brug af fælles rekvisitter
I må gerne bruge fælles rekvisitter som bolde, overtrækstrøjer, kegler osv. Men AB anbefaler, at hvert hold har egne rekvisitter og sørger for, at de bliver rengjort før og efter brug. Det er træneren og holdlederen der har ansvaret herom. Vask af veste påhviler driften dog skal holdere aflevere veste samlet i en plasticring til den ansvarlige vagt.

5. Procedure ved holdskift på træningsdage
Træningstiden slutter 5 minutter før normal sluttid for at undgå trængsel ift. holdskift samt sikre tidsnok til desinficering af fælles kontaktflade (se punkt nedenfor).

6. Vask og desinficering af kontaktflader
Trænere og/eller holdledere skal efter hver træning vaske eller spritte af alle kontaktflader: stolper, dommerbord, stole som er blevet benyttet til træning, mål, håndtag. Renseservietter udleveres i vagten.

7. Ungdom i AB hallen
For ungdomsspillere er forsamlingsforbuddet stadigvæk på 50 inkl. trænere og holdledere.
I AB hallen må der trænes fodbold på den anviste bane jf. halfordelingsplanen.
Tasker, tøj mv. Skal placeres med 1 m afstand imellem langs banen og ikke klumpes sammen. Drikkedunke skal medbringes fyldt hjemmefra.

7.a Ungdom udendørs
Almindelige træningsregler gælder og holdene træner på de anviste områder jf. kunstbaneplanen.

8. Tilskuere og forældre i hallen
Forældre må være til stede til træning og kampe siddende på stolerækkerne og balkonen.

8.a Tilskuere udendørs
Der må ikke opholde sig personer i rummet mellem banerne eller andre steder rundt om banerne. Der må derfor ikke være tilskuere rundt om banen.

9. Omklædningsfaciliteter i ungdomsafdelingen kan bruges uændret
Der er en maks. på 50 børn pr. omklædning i hhv. pigeomklædningen og drengeomklædningen.

10. Omklædningsrum skal bruges til at klæde om og bade. Socialt ophold må ikke være i omklædningsrummene. Vis hensyn, så alle brugere kan komme til at skifte tøj og bade uden kødannelser.

For retningslinjer gældende seniorhold se de overordnede retningslinjer for anlægget.
Tilknyttet fil:    Retningslinjer fodbold (220 Kb)
Nyheder
19.11.20
Appel fra borgmesteren
Vores borgmester Trine Græse sender en appel til alle os i foreningerne og klubb...
Billedserier
© Akademisk Boldklub, Skovdiget 1, 2880 Bagsværd